Wirecard Bank AG, Käyttöehdot Lidl-lahjakortille

1. Yleisesti Wirecard Bank AG:sta, Käyttöehtojen soveltuvuudesta sekä sähköisen rahakortin mahdollisista käyttötarkoituksista

Nämä yleiset käyttöehdot ("Käyttöehdot") soveltuvat Lidl-lahjakorttiin ("Kortti") tallennettuun sähköiseen rahaan. Kortin myöntää Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Saksa (“Pankki”), joka on merkitty Münchenin paikallisen tuomioistuimen ylläpitämään kaupparekisteriin yhtiötunnuksella HRB 161178. Pankki on talletuksia vastaanottava rahoituslaitos, jolle finanssipalveluiden valvonnasta vastaava Saksan liittovaltion viranomainen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, (“BaFin”), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, on myöntänyt toimiluvan ja jota se valvoo. Pankki on merkitty BaFinin rekisteriin tunnuksella 117969.

1.1. Näissä Käyttöehdoissa käsitellään Kortin ostamista ja käyttöä sekä Kortilla olevan sähköisen rahan lunastamista koskevia ehtoja. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen Pankin ja kortin omistajan ("Kortinhaltija") välille. Sopimuksen kieli on suomi. Ostamalla Kortin ja/tai käyttämällä sitä Kortinhaltija hyväksyy nämä Käyttöehdot. Käyttöehdot ovat aina esillä ja luettavissa kaikissa Lidlin toimipisteissä. Pankki on myös julkaissut ne verkkosivuillaan "Käyttöehdot"-linkin alla osoitteessawww.wirecardbank.de/lidl/FI ("Pankin Verkkosivut"). Kortinhaltijalla on aina mahdollisuus saada kopio Käyttöehdoista pyydettäessä Korttia ostettaessa, ja ne ovat myös aina ladattavissa Pankin Verkkosivuilta.

1.2. Näihin Käyttöehtoihin tehtävät muutokset julkaistaan Pankin Verkkosivuilla kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Kortinhaltijan tulisi säännöllisin väliajoin tarkistaa Pankin Verkkosivut mahdollisten muutosten varalta. Mikäli Kortinhaltija ei ilmoita vastustavansa muutoksia kahden kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta Pankin Verkkosivuilla, muutosten tulkitaan tulleen hyväksytyiksi ja voimassaolevaksi osaksi sopimusta. Mikäli Käyttöehtoja muutetaan olennaisin osin, Kortinhaltijalla on oikeus ilmoittaa sopimuksen välittömästä purkamisesta. Lisätietojen osalta katso kohta 5. "Sopimuskausi, Sopimuksen Päättäminen". Tällaisessa tilanteessa Kortinhaltijalta ei peritä lunastusmaksua.

1.3. Kortille ladattuun sähkörahaan sovelletaan yksinomaan näitä Käyttöehtoja. Sähköraha kuuluu yksinomaan henkilölle, jonka hallussa Kortti on. Kortin jälleenmyynti on kielletty. Mikä tahansa muu menettely, jolla Kortti luovutetaan rahaa vastaan, on niin ikään kielletty.

1.4. Korttia käytetään ainoastaan näissä Käyttöehdoissa kuvattujen maksujen suorittamiseen.                                                                                      

1.5. Näissä Käyttöehdoissa termit "sinä" tai "sinun" viittaavat Kortinhaltijaan."Me", "meitä" tai "meidän" viittaavat Pankkiin, mukaan lukien samaan konserniin kuuluvat yhteisöt sekä vastaavat edustajat.

2. Kortin käyttö, Hyväksyvät Myyntipisteet

2.1. Korttia voidaan käyttää maksamiseen kaikissa Lidlin toimipisteissä ("Hyväksyvät Myyntipisteet") Suomessa.

2.2. Voit käyttää Korttia Hyväksyvissä Myyntipisteissä niin useasti kuin haluat sen kokonaisarvoon saakka.  

2.3. Kortin saldolle ei makseta korkoa.

2.4. Pankki ei vastaa siitä, että Kortilla maksaminen on aina mahdollista kaikissa Hyväksyvissä Myyntipisteissä.

2.5. Voit aina tarkistaa Kortin saldon syöttämällä kortin numeron Pankin Verkkosivuilla ("Saldon tarkistaminen").

2.6. Mikäli uskot, että Korttisi on epäkunnossa, sinun tulisi ilmoittaa siitä meille välittömästi joko soittamalla numeroon +358 800 05435* tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gifcard.service@wirecardbank.com. Mikäli vikaa ei pystytä korjaamaan, lähetämme sinulle uuden Kortin jäljellä olevan saldon arvosta.

2.7. Voimme seuraavin ehdoin kieltäytyä vastaanottamasta Kortilla tehtävää maksusuoritusta Hyväksyvässä Myyntipisteessä:

2.7.1. mikäli on perusteltuja syitä epäillä, että toimeenpantava maksu täyttäisi rikoksen tunnusmerkit tai on kielletty rahanpesua koskevan lainsäädännön perusteella; tai

2.7.2. mikäli Kortti on suljettu; tai

2.7.3. mikäli Kortin saldo ei riitä tarvittavan summan maksamiseksi.

Maksusuorituksen vastaanottamisesta kieltäydyttäessä sinulle kerrotaan heti maksutoimenpiteen yhteydessä, että maksua ei ole suoritettu.

3. Palkkiot

3.1. Maksujen suorittamisesta Kortilla ja Kortin saldon tarkistamisesta ei peritä erillistä maksua. Pankilla on kuitenkin oikeus veloittaa seuraavat maksut:

3.1.1. Lunastusmaksu: 7,50 euroa jokaisesta pyynnöstä koskien Kortille talletetun saldon takaisinlunastamista osittain tai kokonaan Kohdan 4.3 mukaisesti (ks. alla Kohta 4: "Lunastusoikeus").

3.1.2. Kuukausittainen hallinnointimaksu: Kun Kortin aktivoinnista on kulunut kolme vuotta, tulemme perimään EUR 0.50 suuruisen maksun kerran kuukaudessa jäljellä olevan saldon hallinnoinnista. Tämä maksu vähennetään suoraan Korttisi saldosta.

3.2. Mikäli päätämme korottaa maksuja tai otamme käyttöön uusia maksuja, ilmoitamme tästä Pankin Verkkosivulla vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Tällaisessa tilanteessa sinulla on oikeus irtisanoa Korttisi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Lisätietojen osalta katso Kohta 5: "Sopimuskausi, Sopimuksen Päättäminen". Tällaisessa tilanteessa sinulta ei tulla perimään lunastusmaksua.

4. Lunastusoikeus

4.1. Voit milloin tahansa vaatia Korttisi saldon takaisinlunastamista. Lunastuspyynnöt tulee tehdä soittamalla numeroon +49 (0) 30 300 110 900* tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen giftcard.service@wirecardbank.com.

4.2. Ennen kuin lunastus voidaan suorittaa, meille on ilmoitettava Korttisi numero, Kortilla jäljellä oleva saldo, koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sekä täydelliset pankkiyhteystietosi, ja sinun tulee lisäksi lähettää meille selkeä jäljennös virallisesta henkilöllisyystodistuksestasi ja Kortistasi. Täyttääksemme lainsäädännön edellyttämät vaatimukset meidän täytyy mahdollisesti pyytää sinua lähettämään lisää tietoja ennen lunastuksen suorittamista.

4.3. Jäljellä olevaa saldoa ei voida maksaa käteisellä rahalla. Kortilla jäljellä olevan saldon takaisinlunastaminen suoritetaan ainoastaan maksamalla kyseinen summa hallussasi olevalle pankkitilille luottolaitoksessa, jonka kotipaikka on Suomessa tai toisessa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltiossa.

4.4 Saldon takaisinlunastamiselle ei ole asetettu minimimäärää; saldon takaisinlunastamista voi kuitenkin vaatia ainoastaan, kun saldon määrää ei ole varattu jo hyväksyttyjen maksumääräysten suorittamiseksi, eikä sitä tarvita lunastuksen pyytämisestä aiheutuneiden maksujen tai muiden maksujen suorittamiseksi.

4.5. Veloitamme sinulta lunastusmaksun lunastuksen suorittamiseksi seuraavissa tilanteissa (katso yllä Kohta 3.1.1.):

  • mikäli vaadit lunastusta ennen sopimuskauden päättymistä;
  • mikäli vaadit lunastusta yli vuoden kuluttua siitä, kun sopimuskausi on päättynyt.

 

4.6. Sopimusehdot, jotka oikeuttavat meidät perimään lunastusmaksun sopimuksen päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

5. Sopimuskausi, Sopimuksen päättyminen

5.1. Korttia koskeva sopimus solmitaan toistaistaksi voimassaolevana ja pysyy voimassa niin kauan kuin sitä ei päätetä seuraavasti:

5.1.1. Olet oikeutettu milloin tahansa irtisanomaan meidän kanssa solmitun sopimuksen välittömin vaikutuksin.

5.1.2. Me olemme oikeutettuja sulkemaan Kortin tai päättämään kanssasi solmitun sopimuksen, mikäli epäilemme minkäänlaista vilpillistä tai petollista toimintaa tai väärinkäyttöä tai meillä on muita turvallisuuteen kohdistuvia epäilyjä, tai mikäli lainsäädäntö velvoittaa meidät toimimaan näin.

5.2. Sopimuksen päättyessä maksamme Kortillasi mahdollisesti olevan saldon sinun antamien ohjeiden ja kohdassa 4. "Lunastusoikeus" listattujen tarkennusten mukaisesti.

5.3. Mikäli irtisanomisilmoitus annetaan, tulemme välittömästi sulkemaan Kortin, jolloin sen käyttäminen ei enää ole mahdollista.

6. Due Diligence -vaatimukset, Kortin turvallisuus

6.1. Olet velvollinen pitämään Korttisi turvassa ja suojaamaan sitä luvattomalta käytöltä kolmansien osapuolten toimesta.

6.2. Korttiasi tulee käsitellä kuin käteistä rahaa. Mikäli Kortti katoaa, varastetaan tai sitä väärinkäytetään, sinun vastuusi rajoittuu Kortilla olevan saldon määrään, eikä Pankilla ole mitään velvollisuuksia korvata sitä.

6.3. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kyse epäillystä vilpillisestä tao petollisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta sinun osaltasi, ja edellyttäen että olet ilmoittanut Korttisi katoamisesta tai varastamisesta oikea-aikaisesti (sisällyttäen tiedot hankinnasta ja Kortin numerosta) niin, että se voidaan sulkea ennen sen luvatonta käyttöä, tulemme toimittamaan sinulle uuden Kortin, jolla on saman verran saldoa kuin suljetulla Kortilla, joka ei enää ole käytössä.

6.4. Emme ole vastuussa Korttisi saldon vähenemisestä, sikäli kuin sinä laiminlyöt ilmoittaa meille Kortin varastamisesta.

6.5. Ennen kuin voimme toimittaa sinulle uuden Kortin, sinun tulee todistaa meille, että olit ostanut Kortin, joka varastettiin / väärinkäytettiin. Tämän lisäksi siinä tapauksessa, että Kortti on varastettu, sinun tulee myös lähettää meille rikosilmoituksen tekemisen jälkeen poliisin antama rikoksen tutkintanumero.

7. Yhteystiedot, Valitukset ja riidanratkaisu 

7.1. Mikäli haluat olla yhteydessä meihin, pyydämme käyttämään hotline -palveluamme +358 800 05435* ja sähköpostiosoitettamme giftcard.service@wirecardbank.com.

7.2 Mikäli olet millään muotoa tyytymätön Korttiisi tai tapaamme tuottaa palveluamme, pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen gifcard.service@wirecardbank.com. Jokainen valitus käsitellään ripeästi.

7.3. Kaikki erimielisyydet ja vaateet, jotka johtuvat tai ovat yhteydessä näihin Käyttöehtoihin taikka korttisi ostamiseen, käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa.

7.4 Yllä kuvatun lisäksi, riidan ratkaisua voidaan pyytää yksityisen pankin oikeusasiamieheltä Saksassa. Ohjeet tällaiseen prosessiin löytyvät ohjeesta "Kuluttajavalitusten ratkaisuja koskevat prosessisäännöt saksalaisessa pankkisektorissa" (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), ohje on saatavilla Internetistä:www.bankenverband.de. Valitukset tulee lähettää kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:

Bundesverband deutscher Banken e. V.

Kundenbeschwerdestelle (customer complaints department)

Postfach 04 03 07

10062 Berlin

7.5 Lisäksi oletetut väärinkäytökset voidaan myös raportoida jättämällä valitus BaFin:iin joko kirjallisesti tai muutoin kirjaamalla ilmoittaen tapahtumatiedot ja valituksen perusteet. Saksalainen tuomioistuimen ulkopuolinen oikaisumenettely perustuen paikalliseen lainsäädäntöön, Turvaamistoimia koskeva laki, pykälä 14, on myös käytettävissä.

8. Erimielisyydet Hyväksyvien Myyntipisteiden kanssa

8.1. Sinun tulee selvittää kaikki erimielisyydet, jotka koskevat Kortillasi tekemiäsi ostoksiasi kyseessä olevan Hyväksyvän Myyntipisteen kanssa. Me olemme toimija, joka tarjoaa Kortin maksamiseen ilman käteistä; emme tämän vuoksi tule ottamaan mitään vastuuta tai minkäänlaista takuuta tuotteista tai palveluista.

8.2. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että välittömästi kun käytät Korttia maksamiseen, me emme enää pysty pysäyttämään kyseistä maksua tai keskeyttämään maksutoimenpidettä.

9. Pankin vastuu

9.1. Meidän vastuumme vahingoista rajoittuu sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön tarjoamaan enimmäissuojaan. Meillä on oikeus korjata kaikki mahdolliset Kortissa ilmenevät viat, jotka johtuvat meidän toimistamme tai laiminlyönneistämme, ja sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi, mikäli Kortti on epäkunnossa. Meidän kokonaisvastuumme vahingoista rajoittuu siihen kokonaisarvoon, joka on talletettu Kortille sinä päivänä, kun vahinkotapahtuma tapahtui. Olemme vastuussa epäsuorista vahingoista vain siinä määrin kuin ne johtuvat huolimattomuudestamme. Tilanteissa, joissa on kyse huolimattomuudesta johtuvasta sopimusrikkomuksesta, vastuumme rajoittuu sopimustyypille ominaisiin ennakoitaviin vahinkoihin. Niiltä osin kuin vastuumme on poissuljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös työntekijöitämme, henkilökuntaamme, edustajiemme sekä alihankkijoidemme vastuuta.

9.2. Emme ole millään muotoa vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteen, levottomuuksien, sodan, luonnononnettomuuden tai muiden tapahtumien, jotka ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, seurauksena.

9.3. Olet velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaikista vahingoista meille ilman viivästystä. Olemme oikeutettuja pyytämään sinulta vahinkoja koskevia tietoja, jotka ovat tai voivat olla tarpeellisia yllämainittujen vastuuta koskevien sääntöjen kannalta, jotta voimme varmistua, että meillä on niin pian kuin mahdollista tarvittavat tiedot vahinkojen minimoimisen mahdollistamiseksi.

10. Sovellettava laki

10.1. Sinun ja meidän väliseen sopimussuhteeseen sekä näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

10.2. Mikäli jostain näiden Käyttöehtojen sopimusehdoista tulee pätemätön osittain tai kokonaan, sillä ei ole vaikutusta muiden näiden Käyttöehtojen sopimusehtojen pätevyyden tai sovellettavuuden kannalta

* Puhelinsoittojen osalta, voit olla velvollinen maksamaan paikallispuhelumaksun.

Wirecard Bank AG, Allmänna villkor för Lidl presentkort

 

1. Allmän information om Wirecard Bank AG, tillämpning av de allmänna villkoren, möjliga användningsområden för e-kontantkortet

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor ("Villkoren") omfattar de elektroniska pengar som utfärdats genom Lidl presentkort ("Kortet") av Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Tyskland ("Banken"), reg.nr HRB 161178 i handelsregistret vid tingsrätten i München. Banken är ett auktoriserat inlåningsinstitut och övervakas av den tyska finansinspektion (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin"), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, reg.nr 117969.

1.1 Köpet och användningen av Kortet samt metoderna för att lösa in de e-pengar som finns lagrade på det regleras av Villkoren, vilka utgör avtalet mellan Banken och Kortets ägare ("Kortinnehavaren"). Avtalsspråket är finska. Vid Kortinnehavarens köp och/eller användning av Kortet, godkänner Kortinnehavaren tillämpningen av Villkoren. Villkoren finns tillgängliga hos alla Lidls verksamhetsställen för att när som helst tas del av. Banken har även tillgängliggjort Villkoren under länken "T&C" på sin hemsida www.wirecardbank.de/lidl/FI ("Bankens Hemsida"). Kortinnehavaren kan när som helst på begäran vid köp av Kortet erhålla kopia av Villkoren, och Villkoren kan även när som helst laddas ned från Bankens Hemsida.

1.2 Ändringar av Villkoren ska publiceras på Bankens Hemsida 2 månader innan ändringarna träder i kraft. Kortinnehavaren bör regelbundet kontrollera Bankens Hemsida för sådana ändringar. Om Kortinnehavaren inte invänder inom 2 månader från det att ändringarna har publicerats på Bankens Hemsida, ska ändringarna anses godkända och därmed utgöra del av avtalet. Vid väsentliga ändringar av Villkoren ska Kortinnehavaren ha rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. För ytterligare information, se avsnitt 5: "Avtalstid och uppsägning". Vid sådana uppsägningar kommer inlösenavgift inte debiteras Kortinnehavaren.

1.3 Villkoren ska tillämpas exklusivt avseende e-pengarna på Kortet. Nämnda e-pengar tillhör uteslutande personen som innehar Kortet. Vidareförsäljning av Kortet är förbjuden. Alla andra former av överlåtelse av Kortet mot betalning är likaledes förbjudna.

1.4 Kortet fungerar enbart för att utföra de betalningar som beskrivs i Villkoren.    

1.5 Hänvisningar till termerna "du" och "din/ditt" i Villkoren avser Kortinnehavaren.

"Vi", "oss" eller "vår" avser Banken, inklusive koncernbolag och ställföreträdare.

 

2. Användning av Kortet, användningsställen

2.1 Kortet kan användas för betalning vid alla Lidl:s verksamhetsställen ("Användningsställen") i Finland. Kortet kan inte användas någon annanstans eller på något annat sätt (t.ex. uttagsautomater).

2.2 Du kan använda Kortet så många gånger du vill för betalning vid Användningsställen upp till Kortets totala värde.

2.3 Ingen ränta betalas på Kortets saldo.

2.4 Banken garanterar inte att det går att vid var tidpunkt betala med Kortet vid samtliga Användningsställen.

2.5 Du kan när som helst bekräfta Kortets saldo på Bankens Hemsida genom att ange Kortets nummer ("Saldobekräftelse").

2.6 Du bör omedelbart meddela oss om du misstänker att ditt Kort är defekt, antingen genom att ringa +358 800 05435 eller genom att maila oss på giftcard.service@wirecardbank.com. Kan defekten inte avhjälpas utfärdar vi ett nytt Kort för det befintliga saldot.

2.7 Vi kan vägra en betalningstransaktion som utlöses av ett Kort vid ett Användningsställe om;

2.7.1 det finns rimliga skäl att misstänka att utförandet av betalningen skulle utgöra en kriminell handling eller att den är förbjuden enligt penningtvättslagstiftning; eller

2.7.2 kortet är spärrat; eller

2.7.3 kortets saldo inte är tillräckligt för att betala det önskade beloppet.

I händelse av avslag kommer du att vid betalningstillfället omedelbart bli informerad om att betalning inte har skett.

3. Avgifter

3.1 Inga avgifter debiteras vid betalningar eller vid bekräftelse av saldo. Bortsett från detta debiteras följande avgifter:

3.1.1 Inlösenavgift: Vid varje begäran om inlösen av hela eller delar av Kortets saldo utgår en avgift om EUR 7,5 i enlighet med avsnitt 4.3. (jfr avsnitt 4 nedan: Rätt till inlösen).

3.1.2 Månatlig avgift för åtagande: Med början tre år efter det datum ditt Kort aktiverats debiteras en avgift på EUR 0,50 per månad för hantering av det återstående saldot på Kortet. Denna avgift kommer att dras direkt från Kortets saldo.

3.2. Om vi bestämmer oss för att höja eller att införa nya avgifter kommer detta annonseras på Bankens Hemsida senast 2 månader före det att ändringarna träder i kraft. I detta fall kommer du ha rätt att säga upp Kortet inom 2 månader. För ytterligare information, se avsnitt 5: "Avtalstid och uppsägning". I sådant fall kommer du inte att debiteras någon inlösenavgift. 

4. Rätt till inlösen

4.1 Du kan när som helst begära inlösen av saldot på ditt Kort. Begäran om inlösen måste göras genom att ringa direktlinjen på +49 (0) 30 300 110 900* eller genom att maila oss på giftcard.service@wirecardbank.com.

4.2 Innan inlösen kan verkställas måste vi informeras om kortnumret till ditt Kort, det återstående saldot på Kortet, ditt fullständiga för- och efternamn, din e-mailadress och telefonnummer samt fullständiga uppgifter för utbetalning till ditt bankkonto. Du behöver även skicka en läsbar kopia av din legitimationshandling och av ditt Kort. För att uppfylla lagstadgade krav kan vi även komma att be dig om mer information innan inlösen kan verkställas.

4.3 Kontant utbetalning av det återstående saldot är inte möjlig. Inlösen av det återstående saldot sker uteslutande genom inbetalning av beloppet till ett bankkonto i ditt namn vid ett inlåningsinstitut som har hemvist antingen i Finland eller annan stat som anslutit sig till Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

4.4 Inlösen av saldot är inte föremål för ett lägsta belopp; dock kan inlösen av saldot endast krävas förutsatt att beloppet inte är spärrat för betalningar som redan har godkänts, samt att beloppet inte behövs för avgift till följd av begäran om inlösen eller för andra avgifter som ska betalas.

4.5 För fullgörande av inlösen kommer du att krävas på en inlösenavgift följande fall (se avsnitt 3.1.1 ovan);

  • om du begär inlösen innan avtalet upphör;
  • om du begär inlösen mer än ett år efter det att avtalet upphört.

4.6 De bestämmelser i detta avtal som ger oss rätt att kräva en inlösenavgift efter det att avtalet har upphört ska fortsatt gälla även efter det att avtalet upphör.

5. Avtalstid och uppsägning

5.1 Avtalet för Kortet ska gälla tillsvidare och ska upphöra att gälla om det sägs upp på något av följande sätt:

5.1.1 Du äger rätt att när som helst säga upp ditt avtal med oss med omedelbar verkan.

5.1.2 Vi äger rätt att spärra ditt kort eller att säga upp avtalet med dig vid misstanke om bedrägeri eller missbruk, till följd av säkerhetsfrågor, eller om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

5.2 Vid avtalets upphörande ska vi betala tillbaka eventuellt återstående saldo på ditt Kort i enlighet med dina instruktioner och de specifikationer som fastställts i avsnitt 4: "Rätt till inlösen".

5.3 Om uppsägning sker kommer vi omedelbart att spärra Kortet så att ytterligare användning inte längre är möjlig.

6. Krav på skälig försiktighet, kortsäkerhet

6.1 Du är skyldig att bevara ditt Kort på ett säkert sätt och att skydda det mot tredje parts obehöriga åtkomst.

6.2 Ditt kort ska behandlas som kontanter. För det fall Kortet tappas bort, blir stulet eller missbrukas är ditt ansvar begränsat till Kortets saldo och Banken har inga skyldigheter att ersätta det.

6.3 Utom i fall av misstänkt bedrägeri eller grov vårdslöshet från din sida, samt förutsatt att du anmäler förlusten eller stölden av ditt Kort till oss inom rimlig tid (med tillhandahållande av inköpsbevis samt kortnumret) så att det kan spärras innan det används, kommer vi att förse dig med ett nytt Kort motsvarande det spärrade Kortets saldo, vilket inte kan användas längre.

6.4 Vi är inte ansvariga för förlust av saldot på ditt Kort så länge och i den mån du underlåter att informera oss om att det har blivit stulet.

6.5 Innan vi utfärdar ett nytt Kort måste du förse oss med inköpsbevis för det stulna/missbrukade Kortet. Om ett Kort är stulet måste du även förse oss med referensnumret för brottet som utfärdats av den polisstation där stölden blev rapporterad.

7. Kontaktuppgifter, klagomål och tvistelösning

7.1 För att kontakta oss, vänligen använd vår direktlinje på +358 800 0534 samt vår mailadressgiftcard.service@wirecardbank.com.

7.2 Om du av någon anledning är missnöjd med ditt Kort eller med det sätt vi tillhandahåller våra tjänster, vänligen meddela oss detta genom att maila oss på: giftcard.service@wirecardbank.com. Alla klagomål behandlas skyndsamt.

7.3 Tvist eller anspråk som uppstår med anledning av Villkoren eller ditt köp av Kortet ska slutligen avgöras av allmän domstol i Finland.

7.4 De privata bankernas ombudsman kan påkallas för att lösa tvister med Banken. Ytterligare detaljer anges i "Arbetsordningen för att lösa kundklagomål i den tyska banksektorn" (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), vilken tillhandahålls på begäran eller erhålls via Internet påwww.benkenverband.de. Klagomål måste skickas skriftligen till:

Bundesverband deutscher Banken e.V.

Kundenbeschwedestelle (avdelningen för kundklagomål)

Postfach 04 03 07

10062 Berlin

7.5 Utöver detta kan påstådda överträdelser också rapporteras genom att lämna ett klagomål hos BaFin, antingen genom att ges in skriftligen eller protokollföras, med angivande av fakta i ärendet och grunderna för klagomålet. Förfaranden för klagomål och tvistelösning utanför domstol finns också tillgängliga under avsnitt 14 av den tyska lagen om förbudsföreläggande.

8. Tvister med Användningsställen

8.1 Du måste lösa eventuella tvister rörande köp företagna med ditt Kort med det berörda Användningsstället. Vi är den verksamhet som utfärdar Kortet som ett medel för icke-kontant betalning och ska inte ansvara för eller på något sätt garantera varorna eller tjänsterna.

8.2 Observera att så fort du använder Kortet för ett inköp, kan vi varken hindra den aktuella transaktionen eller avbryta betalningsprocessen.

9. Bankens ansvar

9.1 Vårt ansvar för skador är begränsat i största möjliga mån tillåtet enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Vi äger rätt att korrigera eventuella defekter i Kortet som uppstått till följd av våra handlingar och/eller vår underlåtenhet. Vårt samlade ansvar för skador är begränsat till det sammanlagda värde som innehas på Kortet vid tidpunkten då orsaken till skadan som ligger till grund för anspråket uppstod. Vi är endast ansvariga för indirekta skador som uppstått till följd av oaktsamhet från vår sida. För det fall vi oaktsamt brutit mot detta avtal ska vårt ansvar vara begränsat till att omfatta förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal. I den mån vårt ansvar är uteslutet, inskränkt eller begränsat ska detta i motsvarande mån gälla personligt ansvar för våra anställda, arbetare, personal, representanter eller ställföreträdare.

9.2 Vi ansvarar inte för förluster som uppkommer till följd av force majeure, oroligheter, krig, naturkatastrofer eller andra händelser bortom vår kontroll.

9.3 Du är skyldig att omgående rapportera alla skador till oss. Vi är berättigade att begära information från dig rörande skador som är eller kan komma att bli relevanta med anledning av ovannämnda regler om ansvar, för att snarast möjligt försäkra oss om att vi har nödvändig information som möjliggör för oss att minimera skadan.

10. Tillämplig lag

10.1 Finsk lag ska vara tillämplig på avtalet mellan dig och oss samt på Villkoren.

10.2 Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

*Vid telefonsamtal kan din operatörs tariffer komma att gälla.

 

Käyttöehdot Lidl-lahjakortille

Allmänna villkor för Lidl presentkort